Plecy

Angielski dla przedszkoli

Oferujemy naukę na najwyższym poziomie, gdyż zajęcia są prowadzone w oparciu o specjalnie opracowany program będący wynikiem kilkuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi. Program może być wspomagany różnymi podręcznikami w zależności od rodzaju kursu.

Zajęcia prowadzone są przez lektorów języka angielskiego z odpowiednim podejściem do pracy z dziećmi. Rodzice otrzymują mini słowniczki, które zawierają materiał przerabiany na zajęciach, aby można było w domu z dziećmi powtarzać i utrwalać poznane na zajęciach słownictwo.

Zajęcia opierają się na zabawach z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych, a także na śpiewaniu piosenek, kolorowankach, zabawach interakcyjnych oraz twórczych. Wykorzystywane sposoby nauczania działają na wszystkie zmysły dziecka, a to przyspiesza proces zapamiętywania słów, zwrotów w języku angielskim. W nauczaniu wykorzystywane są na przemian różne metody między innymi: metoda TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem) , metoda naturalna jak i metoda bezpośrednia,dzięki którym można rozwijać sprawność słuchania i mówienia.

W trakcie trwania kursu organizowane są konkursy, za które dzieci są nagradzane. Na zakończenie roku szkolnego każde dziecko otrzymuje dyplom za udział w zajęciach. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i nie siedzą w ławkach tylko w kółeczku. Informacje na temat postępów w nauce dzieci, dostarczane są poprzez rozmowy z Lektorem,możliwe są również zajęcia otwarte dla rodziców.

Zajęcia trwają 30 min i mogą odbywać się od 2 do 5 razy w tygodniu w zależności od Państwa decyzji. Wycenę zajęć przygotowujemy indywidualnie dla każdej placówki ze względu na ilość zajęć i liczebność grup.

Zapraszamy do współpracy.