Plecy

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 TRWAJĄ DO dnia 25.09.2023

Zajęcia rozpoczną się od października według grafiku.

Prosimy, o wypełnienie poniższego formularza oraz zaakceptowanie regulaminu, aby zapisać dziecko na zajęcia. Przy zapisie do grupy liczy się kontynuacja zajęć oraz pierwszeństwo zapisu. Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia dziecka na zajęcia jest otrzymanie od Organizatora zajęć wiadomości zwrotnej drogą e-mailową z informacją potwierdzającą przyjęcie dziecka na zajęcia do wybranej grupy oraz datą rozpoczęcia zajęć. Brak wiadomości zwrotnej od Organizatora do dnia 29.09.2023 będzie oznaczać, że limit osób na tą grupę został osiągnięty i dziecko nie zostało zapisane na zajęcia.

Administratorem danych osobowych jest firma Diana Trzmiel z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej 56a/9. Dane przetwarzane są na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), dalej RODO w celu obsługi i realizacji usług świadczonych przez Organizatora-firmę Diana Trzmiel. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: englishbee@poczta.fm.Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.